Kolejnym krokiem w upraszcznaniu naszego systemu i zwiększaniu jego funkcjonalności jest usunięcie widoku próśb grupowych. Ten zabieg zmieni lekko wygląd naszego systemu - dlatego w tym artykule pokażemy co dokładnie będzie wyglądało inaczej.

Zacznijmy od zakładki głównej - Start.
Do tej pory prośby grupowe były pokazane zaraz pod przyciskami Nowej prośby i Nowego linku:

Po aktualizacji, ten widok zostanie usunięty, dzięki czemu zakładka Start stanie się bardziej czytelna:

Wszystko inne w zakładce Start pozostaje takie, jak było.


Zakładka Płatności - tutaj zmiany nie będą duże, usuwamy jedynie przycisk wyboru między prośbami indywidualnymi a grupowymi - widok listy płatności pozostaje taki, jak dawniej.


Ostatnim miejscem, w którym zajdą zmiany, jest ekran szczegółów prośby.

Aby zobrazować to w odpowiedni sposób posłużymy się przykładem Jana i Anny Kowalskich. Po stworzeniu do nich prośby grupowej otrzymywaliśmy taki widok jej szczegółów:

Ten widok nie będzie już dostępny, zamiast tego każdy Klient będzie mieć indywidualne szczegóły takiej prośby, i tak, idąc naszym przykładem, Jan i Anna będa mieli osobno ekrany szczegółów próśb do nich skierowanych:

Dzięku temu możliwe będzie indywidualne edytowanie prośby oraz włączanie i wyłączanie cyklu dla każdego z Klientów.


Aktualizacja nie wpłynie w żaden sposób na działanie istniejących już próśb grupowych lub zaplanowanych cykli, zmieni się tylko sposób ich wyświetania.

Czy udało Ci się znaleźć odpowiedź na swoje pytanie?