21.12.2021

Wprowadziliśmy znaczne ułatwienie w porządkowaniu i zarządzaniu Klientami w postaci Etykiet. Pozwalają one na grupowanie, filtrowanie, oraz dodawanie Klientów ze względu na daną im etykietę.

Panel zarządzania etykietami jest dostępny z poziomu zakładki Klienci, po kliknięciu ikony etykiety.

Etykiety można usuwać, edytować oraz dowolnie przypisywać do każdego z Klientów.

Istnieje też możliwość wyświetlania Klientów na liście, ze względu na ich etykietę.

22.11.2021

Dodaliśmy zupełnie nową funkcję, która jeszcze bardziej ułatwi zbieranie płatności od Klientów. Jest nią Generator linków, dzięki któremu możesz wygenerować link do płatności, skopiować go, i wysłać dodwolnym komunikatorem tekstowym. Oznacza to, że nie jesteś już ograniczony tylko do wiadomości email lub SMS, i to jak link zostanie wysłany zależy tylko od Ciebie.
Wygenerowanie linku nie wymaga podawania emaila lub numeru telefonu Klienta, a jedynie jego imię i nazwisko.

21.09.2021

Nowy wygląd tworzenia próśb:


Dodaliśmy wskaźnik u góry ekranu pokazujący, na którym kroku tworzenia prośby znajduje się użytkownik. Całkowicie zmieniliśmy wygląd tworzenia prośby o płatności. Teraz dowolnie możesz wybierać typ powiadomienia oraz kiedy zostanie ono wysłane. Dodaliśmy również krok Podsumowanie, z poziomu którego możesz włączyć daną prośbę lub przejść z powrotem do kroku pierwszego lub drugiego, aby dokonać edycji.
Dzięki nowemu podejściu masz możliwość elastyczniejszego doboru powiadomienia do swoich Klientów np. wysłać 2 SMS przed terminem, a maile po terminie (do tej pory typ powiadomienia mail/SMS był sztywno przypisany do terminu przed/w/po terminie płatności).


Nowy wygląd wiadomości mailowych do Twoich Klientów:

Wraz ze zmianami przy dodawaniu prośby przyszły też zmiany w wyglądzie wiadomości mailowej do Twoich Klientów. Mają one teraz strukturę powiadomienia z głównym przyciskiem kierującym, tak jak dotychczas, na ekran płatności.

Zmieniony wygląd szczegółów prośby:


Dodatkowo zmianie uległ wygląd szczegółów prośby, a konkretniej część Przypomnienia. Teraz typ powiadomienia oraz kiedy zostało ono wysłane przedstawiane jest w prostokątnych ramkach, jedno obok drugiego.


Zmieniony moment tworzenia się rozliczeń:

Od teraz w zakładce Rozliczenia, nowy plik do pobrania pojawia się zaraz po stworzeniu prośby, i aktualizuje się wraz ze zmianami statusu lub nowymi prośbami, na miesiąc, który obejmuje. Dla przykładu, jeżeli stworzysz prośbę o wpłatę na grudzień 2021, to w zakładce rozliczenia po stworzeniu takiej prośby pojawi się raport (wcześniej była konieczność czekania do grudnia).


Nowy filtr w zakładce Płatności:

Od teraz, w zakładce Płatności, możesz także filtrować swoje prośby po dacie ich stworzenia, co ułatwi ich odnalezienie.

Nowa domena - powiadomienia.imoje.pl

Zmieniamy naszą nazwę z Moje Usługi dla Firm na Powiadomienia imoje, wraz z tym przychodzi również zmiana domeny www oraz logo. Wejście na dawny adres (https://mojeuslugi.pl/firma) będzie automatycznie przekierowane na https://powiadomienia.imoje.pl. Zmiana ta jest podyktowana włączeniem nas do palety produktów skupionych pod należącą do ING marką imoje.

Czy udało Ci się znaleźć odpowiedź na swoje pytanie?