W naszym serwisie istnieją dwa sposoby, aby na Twojej liście klientów pojawiła się nowa osoba.

Pierwszy sposób:

Jest nim wejście w dedykowaną zakładkę Klienci i dodanie klienta z jej poziomu. Aby to zrobić:

 1. Kliknij w zakładkę Klienci, znajdującą się u góry ekranu.

 2. Naciśnij przycisk Dodaj klientów.

 3. Wypełnij pola danymi klienta bądź importuj z pliku wciskając przycisk w lewym dolnym rogu białego pola. Jeśli chcesz, możesz podać tylko jedną z danych kontaktowych (e-mail, nr telefonu)

 4. Wciśnij przycisk Zapisz w prawym dolnym rogu.

 5. Klient został dodany, sygnalizowane jest to potwierdzeniem u dołu ekranu

Drugi sposób:

Jest nim utworzenie prośby o płatność i wypełnienie danych płatnika. Po dodaniu prośby o wpłatę klient zostanie automatycznie utworzony i dodany do listy Twoich klientów.

Aby to zrobić:

 1. W zakładce Start bądź Płatności naciśnij przycisk Nowa prośba znajdujący się u góry, po lewej stronie ekranu.

 2. Dodaj tytuł prośby o wpłatę wpisując go lub wybierając istniejący produkt - wybranie istniejącego produktu spowoduje autouzupełnienie kwoty oraz, jeśli podano, daty zapłaty

 3. Wypełnij pola danymi klienta bądź importuj z pliku wciskając przycisk pod tabelą.

 4. Dodaj datę płatności oraz kwotę do zapłaty

 5. Wciśnij przycisk Dalej w prawym dolnym rogu.

 6. Teraz jesteś na ekranie ustawiania przypomnień. Tutaj możesz ustawić jakie przypomnienia, i kiedy, otrzyma klient.
  Do wyboru są maksymalnie trzy powiadomienia Email oraz maksymalnie dwa powiadomienia SMS.
  Każde z powiadomień można ustawić pod kątem terminu jego wysłania: od razu, przed terminem, w terminie oraz po terminie. Możesz też ustawić ile dni przed i po terminie mają zostać wysłane powiadomienia.

  Aby dodać i edytować treść wiadomości Email lub SMS kliknij w przycisk Dodaj powiadomienie.

 7. Wybierz typ powiadomienia

  Jeśli wybrany klient nie posiada nr tel bądź email, odpowiednio będzie zablokowana opcja ustawienia takiego powiadomienia

 8. Wybierz kiedy wysłać powiadomienia

 9. Jeśli chcesz, możesz edytować tekst danego powiadomienia klikając Ustawienia zaawansowane

 10. Gdy wszystko wygląda już zadowalająco zapisz powiadomienie klikając przycisk Zapisz

 11. Wciśnij przycisk Dalej - przejdziesz na ekran podsumowania

 12. Wciśnij przycisk Włącz

  Prośba została włączona, a wraz z nią, dodany nowy klient.

Czy udało Ci się znaleźć odpowiedź na swoje pytanie?