W naszej usłudze prośbę o płatność można utworzyć z poziomu trzech zakładek: Start, Płatności oraz Klienci.

 • Będąc w zakładce Start lub Płatności naciśnij przycisk Nowa prośba widoczny u góry, po lewej stronie ekranu.

 • Będąc w zakładce Klienci oznacz Klienta bądź wielu Klientów i wciśnij przycisk +.

Następnie postępuj zgodnie z krokami poniżej:

 1. Dodaj tytuł prośby o wpłatę wpisując go lub wybierając istniejący produkt - wybranie istniejącego produktu spowoduje autouzupełnienie kwoty oraz, jeśli podano, daty zapłaty

 2. Wypełnij tabelę danymi klienta, możesz to zrobić na trzy sposoby:

  • Importując klienta z pliku excel klikając przycisk importuj z pliku znajdujący się pod tabelą

  • Wybierając klienta z listy klikając przycisk Wyszukaj istniejących

  • Wpisując manualnie dane do tabeli. Jeżeli dana osoba znajduje sie już na Twojej liście klientów, po wpisaniu trzech pierwszy liter imienia, nazwiska, emaila lub liczb nr telefonu, pojawi się podpowiedź autowypełnienia

  Jeśli wpisujesz dane osoby, która jeszcze nie znajduje sie na Twojej liście klientów, zostanie ona do niej dodana po utworzeniu prośby o wpłatę.

 3. Dodaj termin oraz kwotę płatności.

 4. Ustaw czy płatność powina być cykliczna czy nie.

  Jeśli wybierzesz opcję cykliczną możesz wybrać:

  • Co ile powtarzać prośbę

  • Czas do kiedy powinna być powtarzana

  Płatności cykliczne oznaczone są ikoną dwóch strzałek

 5. Naciśnij przycisk Dalej po prawej stronie, u dołu ekranu.

 6. Teraz jesteś na ekranie ustawiania przypomnień. Tutaj możesz ustawić jakie przypomnienia, i kiedy, otrzyma klient.
  Do wyboru są maksymalnie trzy powiadomienia Email oraz maksymalnie dwa powiadomienia SMS.
  Każde z powiadomień można ustawić pod kątem terminu jego wysłania: od razu, przed terminem, w terminie oraz po terminie. Możesz też ustawić ile dni przed i po terminie mają zostać wysłane powiadomienia.

  Aby dodać i edytować treść wiadomości Email lub SMS kliknij w przycisk Dodaj powiadomienie.

 7. Wybierz typ powiadomienia.

  Jeśli wybrany klient nie posiada nr tel bądź emaila, odpowiednio będzie zablokowana opcja ustawienia takiego powiadomienia

 8. Wybierz kiedy wysłać powiadomienia.

 9. Jeśli chcesz, możesz edytować tekst danego powiadomienia klikając Ustawienia zaawansowane.

 10. Gdy wszystko wygląda już zadowalająco zapisz powiadomienie klikając przycisk Zapisz.

 11. Po ukończeniu dodawania powiadomień przejdź do podsumowania klikając Dalej.

 12. Na tym etapie możesz wrócić do edycji danych płatności lub powiadomień klikając Edytuj przy odpowiedniej pozycji.

 13. Aby zapisać i włączyć powiadomienia naciśnij Włącz w prawym dolnym rogu ekranu.

Prośba zostanie zapisana a przypomnienia wysłane w ustalonym terminie.

Czy udało Ci się znaleźć odpowiedź na swoje pytanie?