Czy Twoje dane i dane Twoich Klientów są bezpieczne?

Tak!
Korzystanie z platformy jest bezpieczne: zarówno pod kątem przechowywania powierzonych danych, jak i procesu płatności.
Do zabezpieczenia platformy wykorzystywane są najbardziej zaawansowane technologie, które mają zapewnić bezpieczeństwo danych w każdej możliwej sytuacji.
Standardy zabezpieczeń są na najwyższym poziomie – stosownym do faktu, że operatorem platformy jest spółka z Grupy ING.
Ponadto cała platforma oraz procedury związane z cyberbezpieczeństwem i przechowywaniem danych podlegają regularnym audytom i testom penetracyjnym.


Jak przetwarzamy dane, które wprowadzisz w serwisie?

Dane Twoich Klientów i Twoje, które wprowadzasz do serwisu przetwarzamy, aby zrealizować dla Ciebie usługę wysyłki powiadomień oraz obsługi płatności.

Jakie regulacje prawne stoją za bezpieczeństwem danych?

Wszelkie szczegóły prawne dostępne są w naszej Polityce Prywatności i Regulaminie platformy Powiadomienia imoje.
W tym zakresie my jako Administrator Danych Osobowych opieramy się na:

  • wiążących regułach korporacyjnych zgodnie z definicją w rozporządzeniu (UE) 2016/679. Nazywamy je Globalną polityką ochrony danych ING. Polityka ta została zatwierdzona przez organy ochrony danych we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej;

  • klauzulach umownych przyjętych w ramach Unii Europejskiej. Dotyczą one przekazywania danych przez podmiot w granicach UE poza Europejski Obszar Gospodarczy celem zapewnienia zgodności z unijnymi przepisami o ochronie danych;

W zakresie nieuregulowanym w Polityce Prywatności, zastosowanie mają przepisy RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) oraz wszelkie inne mające zastosowanie akty prawne krajowe i unijne w zakresie ochrony danych osobowych.

Czy udało Ci się znaleźć odpowiedź na swoje pytanie?