Jakie regulacje prawne stoją za bezpieczeństwem danych?

Wszelkie szczegóły prawne dostępne są w naszej Polityce Prywatności i Regulaminie platformy Powiadomienia imoje.
W tym zakresie Administrator opiera się na:

  • wiążących regułach korporacyjnych zgodnie z definicją w rozporządzeniu (UE) 2016/679. Nazywamy je Globalną polityką ochrony danych ING. Polityka ta została zatwierdzona przez organy ochrony danych we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej;

  • klauzulach umownych przyjętych w ramach Unii Europejskiej. Dotyczą one przekazywania danych przez podmiot w granicach UE poza Europejski Obszar Gospodarczy celem zapewnienia zgodności z unijnymi przepisami o ochronie danych;

W zakresie nieuregulowanym w Polityce Prywatności, zastosowanie mają przepisy RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) oraz wszelkie inne mające zastosowanie akty prawne krajowe i unijne w zakresie ochrony danych osobowych.

Jak mogę dowiedzieć się więcej na temat zarządzania moimi danymi?

Aby dowiedzieć się więcej o zasadach przetwarzania Danych Osobowych przez Administratora, a także o sposobie wykorzystywania danych osobowych, można skontaktować się z nami przez [email protected] Ponadto, Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się skontaktować za pomocą poniższych danych:

Lilianna Rother-Obrączka
adres korespondencyjny:
ING Usługi dla Biznesu S.A.
ul. Chorzowska 50
40-121 Katowice

Czy udało Ci się znaleźć odpowiedź na swoje pytanie?